{فرم خدمات مشاوره }
لطفا تمامی قسمت های موجود در پرسشنامه را تکمیل فرمایید. ضمنا کلیه مطالب مندرج در این پرسشنامه محرمانه تلقی خواهد شد
نام رسمي و يا ثبت شده (*):
مدير ارشد (*):
نماينده مديريت / مدیر تعالی (*):
مدیر تضمین کیفیت:
مدير کارخانه:
Invalid Input
مدير آموزش:
Invalid Input
شخص مرتبط در پروژه/ سمت:
Invalid Input
شماره تماس مستقيم / موبايل (*):
نوع فعالیت سازمان (*):
آدرس دقيق پستی (*):
تلفن (*):
ایمیل:
Invalid Input
فکس:
Invalid Input
وب سایت:
Invalid Input
چگونه با خدمات موسسه اندیشه هامون آشنا شده اید ؟ (*)
سایر:
Invalid Input
تعداد پرسنل بر اساس چارت سازمانی (تعداد معاونین، تعداد رئیس اداره، تعداد کارشناسان...):
تعداد پرسنل را بصورت صحیح وارد نمایید
آیا مجموعه جزئی از یک مجموعه / سازمان بزرگتر است؟ (*):
مجموعه یک ارگان خصوصی است یا دولتی ؟ (*):
لطفا مشتریان عمده مجموعه را ذکر نمایید:
Invalid Input
آیا مجموعه در دامنه مورد نظر قبلا گواهینامه سیستمی / کیفی / استاندارد/ گرید و .... دریافت نموده است ؟ (*):
نام استاندارد:
Invalid Input
شرکت گواهی دهنده:
Invalid Input
تعداد پرسنل و نام محل هاي مورد نظر براي دريافت خدمات مشاوره (اعم از دفتر مركزي، كارخانه، ساير ساختمان ها، كارگاه ها، انبارها و ...)
نام محل:
Invalid Input
آدرس:
Invalid Input
تلفن:
Invalid Input
فكس:
Invalid Input
تعداد پرسنل رسمي:
Invalid Input
تعداد پرسنل پيمانكار:
Invalid Input
تعداد عناوين شغلي(در صورت نياز به دريافت خدمات مشاوره استاندارد 10015 و حوزه منابع انساني)؟:
Invalid Input
پروژه مشاوره مورد نياز:
Invalid Input
تاكنون در كداميك از جوايز زير شركت كرده ايد؟(در صورت حضور، سال، سطح و امتياز خود را عنوان نماييد):
Invalid Input
آيا نياز به خدمات آموزشي داريد؟:
Invalid Input
در صورت نياز به آموزش هاي خاص، لطفا مشخص فرماييد:
Invalid Input
لطفا چارت سازماني مجموعه را به صورتي كه سطوح مختلف سازمان را منعكس كند به پيوست ارائه دهيد. (مهم) :
Invalid Input
لطفا ليست فرآيندهاي اصلي و فرعي سازمان را مشخص فرماييد (مهم):
Invalid Input
مشخصات تكميل كننده
نام و نام خانوادگی:
Invalid Input
سمت:
Invalid Input
کد امنیتی (*): کد امنیتی
  تصویر جدید