فرم استخدام اساتید
اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی (*)
وضیت تاهل (*)
کد ملی(*)
شماره شناسنامه(*)
تلفن (*)
موبایل (*)
ایمیل (*)
آدرس:
سوابق تحصیلی
رشتهمقطعگرایشدانشگاهشهر محل تحصیلسال اخذ مدرک
حوزه های تخصصی:
آموزش نرم افزارهای تخصصی:
شرح موارد قابل تدریس:
خدمات مشاوره:
سوابق حرفه ای
محل خدمتسمت یا مسئولیتمیزان سابقهملاحظات
سوابق تدریس
عنوان درسمحل تدریسسطح علمی مخاطبانتاریخ
سایر ملاحظات
بارگزاری رزومه
کد امنیتی
کد امنیتی
  تصویر جدید