تقویم آموزشی شهریورماه 95

25

شهریور

مسئولین دفاتر مدیران و منشی گری حرفه ای و مدرن

ویژگی های برجسته مسئولین دفاتر و منشی های نمونه و آشنایی کامل با آداب معاشرت حرفه ای در کسب و کار

24

شهریور

آموزش نرم افزار Microsoft project 2013

آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی پروژه با استفاده از نرم افزار

18

شهریور

بازرسی جوش به روش غیر مخرب

مقدمه ای بر آزمایش های غیر مخرب V.t به روش چشمی، آشنایی با عیوب جوش و تایید صلاحیت جوشکار

18

شهریور

بهداشت روانی در محیط کار

تعریف و ویژگی های بهداشت روانی، نقش تفاوت های فردی در بهداشت روانی: تیپ های شخصیتی و هوش هیجانی

17

شهریور

مربی گری

مربی گری یکی از برترین مدل های رهبری در عصر کنونی است.فراگیران پس از طی این دوره آموزش کاربردی مربی گری در محیط کار را فراخواهند گرفت تا بواسطه آن بتوانند در زمان کوتاه، توانمندی ها و قابلیت های خود و سایر افراد سازمان را به گونه ای چشمگیر افزایش و توسعه دهند.

16

شهریور

اصول رعایت احتیاط استاندارد

مفهوم احتیاط استاندارد، عفونت و عفونت بیمارستانی، مفهوم کلونیزاسیون، احتیاطات بیمارستان