تقویم آموزشی آذر ماه 95

17

آذر

رویکردهای نوین روابط عمومی

رویکرد تجاری : چرا مشتری مداری ؟ - روابط عمومی سودمند است ؟ - برون سپاری در روابط عمومی - مسئولیت اجتماعی..

17/18

آذر

مدیریت امور اسناد و بایگانی

آشنایی با مفاهیم پایه در اتوماسیون اداری و دبیرخانه

24/25

آذر

آیین دادرسی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

آشنایی با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار و دیوان عدالت اداری

24/25

آذر

اصول نوين تجارت بين الملل با كشور عراق

تجارت بين الملل در يك نگاه شامل : بسته بندي،قيمت تمام شده،حمل و بيمه واعتبارات اسنادي،بازاريابي و ...