بازاريابي تلفنی

 • مدت دوره:1 روز (8 ساعت)
  14 آذر ماه 98
  هزینه دوره: 4/900/000 ریال (خالص)
   محور های دوره  
  1. تعریف و تشریح بازاریابی تلفنی
  2. معرفی انواع بازاریابی تلفنی و مکان های استفاده از آن
  3. تحلیل تفاوت های بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی
  4. عناصر و عوامل مهم در بازاریابی و فروش تلفنی
  5. مراحل در بازاریابی و فروش تلفنی
  1. مزایای و محدودیت های بازاریابی و فروش تلفنی
  2. تحقیقات و منابع در بازاریابی و قروش تلفنی
  3. 8گام ها و مراحل مهم در بازاریابی و قروش تلفنی
  4. اشتباهات متداول بازاریابان در بازاریابی و قروش تلفنی
  5. اعتراضات مشتریان در بازاریابی و قروش تلفنی
  6. .جملات و پاسخگوی های مخرب در بازاریابی و قروش تلفنی
  7. ویژگیهای مناسب جهت انتخاب پرسنل مجرب در بازاریابی تلفنی

 

 نگاه مختصری بر سوابق مدرس   • مدرس رسمی موسسه اندیشه هامون • دکتری ، دانشگاه IOWHEآمریکا83 • ..// دکتری مهندسی صنایع • کارشناس برتر رادیو اقتصاد و رادیو ایران ( برنامه مهارتهای اقتصادی ، صدای مشاور مدیریت ، پاتوق اقتصادی
فرم ثبت نام تکنیک های محاسبه و استخدام
نام شرکت
تلفن تماس
فکس
نشانی
تعداد افراد شرکت کننده
#نام و نام خانوادگیکد ملیتلفن همراهایمیلسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نوع پرداخت
مبلغ پرداختی
Invalid Input
(تعداد افراد ثبت نام شده X هزینه دوره)
کد پیگیری / شماره ارجاع
Invalid Input
(در صورت پرداخت آفلاین)
کد امنیتی (*) کد امنیتی   تصویر جدید