قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی بررسی قراردادهای کل و بیمه تامین اجتماعی تاکید بر آئین نامه های فرد و پاداش سالیانه

مدت دوره:2 روز (16 ساعت)
30 29  آبان ماه 98
هزینه دوره: 6/900/000 ریال (خالص)
 محور های دوره  
1. موارد انحلال و خاتمه قراردادهاي کار2. تعليق قراردادهاي کار و آثار مرتبط بر آن3. آثار تکرار و تمديد قراردادهاي کار با مدت موقت 4. حقوق کار و منابع آن) 5. ويژگيها و دامنه شمول قانون کار 6. مقررات ناظر بر انواع قراردادهاي کار، 
8. مقررات راجع بـه بازنشستگي در کـارهاي سخت و زيانآور 9. مقررات مربوط به ساعت کار10.  شرايط انجـام کار در تعطيل هفتگي جمعه و تعطيلات رسمي و...
 نگاه مختصری بر سوابق مدرس   • مدرس رسمی موسسه اندیشه هامون • حضور در 5دوره کنگره سالانه تامین اجتماعی • . حضور در کمیسیون های مختلف مجلس و دولت •3سال تجربه در ستاد سازمان تامین اجتماعی  ...
فرم ثبت نام تکنیک های محاسبه و استخدام
نام شرکت
تلفن تماس
فکس
نشانی
تعداد افراد شرکت کننده
#نام و نام خانوادگیکد ملیتلفن همراهایمیلسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نوع پرداخت
مبلغ پرداختی
Invalid Input
(تعداد افراد ثبت نام شده X هزینه دوره)
کد پیگیری / شماره ارجاع
Invalid Input
(در صورت پرداخت آفلاین)
کد امنیتی (*) کد امنیتی   تصویر جدید