مدیریت نوین انبارداری. مهندسی انبار. سیستم ها و روش های نوین انبار داری و انبارگردانی

مدت دوره:1 روز (8 ساعت)
23 آبان ماه 98
هزینه دوره: 3/900/000 ریال (خالص)
 محور های دوره  
1. اهميت انبارداري در صنعت 2. ضرورت عام آموزش انبارداري 3. وظايف اصلي در سازمان انبارها 4. نگرشهاي چهارگانه نسبت به انبار (نگرش مالي، نگرش علمي، نگرش فني، نگرش سيستمي) 5. زيرسيستمهاي يک سيستم جامع انبار (مديريت کالا) 6. زيرسيستم شناسايي، طبقهبندي و کدينگ
8. زيرسيستم سفارشات و کنترل موجودي Ordering & Inventory control 9. زيرسيستم اجرايي (انبارش) يا صادرات کالا از انبار 10. زيرسيستم کنترل مالي شامل: ثبت، گزارشات و انبارگرداني Issuing System گزارشات مربوط به کالاهاي راکد، کالاهاي در حال خرابي يا ضايعات، کالاهاي پرمصرف تعريف و هدف انبارگرداني، انواع انبارگرداني و تشريح هر نوع آن، سازماندهي تيم انبارگرداني گزارش انبارگرداني، تحليل مغايرتها و ارائه راهکارهاي لازمه
 نگاه مختصری بر سوابق مدرس   • مدرس رسمی موسسه اندیشه هامون • عضو هيئت علمي دانشگاه جامع علمي كاربردي • . مدير برنامه ريزي و كنترل توليد در شركت آونگان • طراح سيستم انبارها و كدينگ كالا و ...
فرم ثبت نام تکنیک های محاسبه و استخدام
نام شرکت
تلفن تماس
فکس
نشانی
تعداد افراد شرکت کننده
#نام و نام خانوادگیکد ملیتلفن همراهایمیلسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نوع پرداخت
مبلغ پرداختی
Invalid Input
(تعداد افراد ثبت نام شده X هزینه دوره)
کد پیگیری / شماره ارجاع
Invalid Input
(در صورت پرداخت آفلاین)
کد امنیتی (*) کد امنیتی   تصویر جدید