دیگ های بخار فایرتیوپ

مدت دوره:2 روز (16 ساعت)
30.31شهریور  ماه 98
هزینه دوره: 7/900/000 ریال (خالص)
 محور های دوره  
1. انواع خوردگی در سیستم های دیگ های بخار  2. کیفیت بخار  3.دمای اشباح و بخار اشباح 4. گرمای نهان تبخیر 5. گرمای محسوس  6. خواص ترمودینامیکی آب  7. اصول تولید بخار 
8. ایمنی کوره و راه اندازی و.. 9. سرمايه گذاري 10. تخلیه موقت و دائم سیستم آب رسانی 11. رسوب گیری و خوردگی در دیگ های بخار  12. تصفیه آب خارجی در صنعت و روش های آن 13. ایمنی احتراق 14. سیستم های کنترل سطح آب دیگ بخار 15. تصفیه داخلی و روش های محافظت از دیگ بخار  16.کنترل آب تغذیه و بخار 
 نگاه مختصری بر سوابق مدرس   • مدرس رسمی موسسه اندیشه هامون • راه اندازی  دیگ های بخار و برق و آب پالایشگاه اراک  • .بهبود راندمان دیگ های بخار کارخانه پارسیلون خرم آباد • بازرس و طراح دیگ های بخار پالایشگاه کنگان
فرم ثبت نام تکنیک های محاسبه و استخدام
نام شرکت
تلفن تماس
فکس
نشانی
تعداد افراد شرکت کننده
#نام و نام خانوادگیکد ملیتلفن همراهایمیلسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نوع پرداخت
مبلغ پرداختی
Invalid Input
(تعداد افراد ثبت نام شده X هزینه دوره)
کد پیگیری / شماره ارجاع
Invalid Input
(در صورت پرداخت آفلاین)
کد امنیتی (*) کد امنیتی   تصویر جدید