مدیریت حفاظت فیزیکی. علوم انتظامی و حفاظت فیزیکی اصول نگهبانی و تکریم ارباب رجوع در حوزه انتظامات سازمان

مدت دوره:1 روز (8 ساعت)
21 شهریور ماه 98
هزینه دوره: 3/900/000 ریال (خالص)
 محور های دوره  
1. اهمیت ضرورت حفاظت فیزیکی در سازمان ها 2. ویژگی پرسنل واحد انتظامات و صفات برجسته آنان 3. تعریف انتظامات وظایف نگهبان و اصول نگهبانی و مراقبت 4. ویژگی های شغلی و شخصیتی یک نگهبان موفق در هرسازمان 5. روش های صحیح گشت زنی نظارت و مظنون گیری
6. اصول نظارت بر ورود و خروج افراد کالا و وسایل نقلیه 7. نحوه اجرای درست وظایف در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع 8. ویژگی های ممتاز پرسنل واحد انتظامات و صفات برجسته 9. اصول بازرسی بخش های مختلف محیط ساختمان و اماکن تاسیسات
 نگاه مختصری بر سوابق مدرس   • مدرس رسمی موسسه اندیشه هامون • فرمانده انتظامی وکارشناس ارشد آموزش • راهنمای جامع سازمان های استراتژی محور • آموزش اصول سرپرستی ترجمه و تالیف کتاب
فرم ثبت نام تکنیک های محاسبه و استخدام
نام شرکت
تلفن تماس
فکس
نشانی
تعداد افراد شرکت کننده
#نام و نام خانوادگیکد ملیتلفن همراهایمیلسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نوع پرداخت
مبلغ پرداختی
Invalid Input
(تعداد افراد ثبت نام شده X هزینه دوره)
کد پیگیری / شماره ارجاع
Invalid Input
(در صورت پرداخت آفلاین)
کد امنیتی (*) کد امنیتی   تصویر جدید