مهارت ها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران (منشی گری)

مدت دوره:1 روز (8 ساعت)
10 مرداد ماه 98
هزینه دوره: 3/900/000 ریال (خالص)
 محور های دوره  
1. شناخت سازمان 2. تعريف امور دفتري و انواع مد يريت هاي مربوطه 3. تعريف دبيرخانه و انواع آن، تعريف نامه و انواع نامهها و طبقه بندي آنها 4. آشنايي با دفاتر و فرمهاي مورد عمل امور دفتر 5. چگونگي انجام كاربردي امور اداري و دفتري
6. مراحل استفاده رايانه (كامپيوتر) در امور اداري واستخدامي 7. تعريف مديريت اسناد و اصطلاحات و اركان سند 8. تعريف اسناد و ارزش حقوقي اسناد 9. تعريف بايگاني و اهميت آن در سازمان آنها با هم ؛ نحوه دم کردن چای و قهوه و طریقه سرو آن.
 نگاه مختصری بر سوابق مدرس   • مدرس رسمی موسسه اندیشه هامون • فرمانده انتظامی وکارشناس ارشد آموزش • راهنمای جامع سازمان های استراتژی محور • آموزش اصول سرپرستی ترجمه و تالیف کتاب
فرم ثبت نام تکنیک های محاسبه و استخدام
نام شرکت
تلفن تماس
فکس
نشانی
تعداد افراد شرکت کننده
#نام و نام خانوادگیکد ملیتلفن همراهایمیلسمت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نوع پرداخت
مبلغ پرداختی
Invalid Input
(تعداد افراد ثبت نام شده X هزینه دوره)
کد پیگیری / شماره ارجاع
Invalid Input
(در صورت پرداخت آفلاین)
کد امنیتی (*) کد امنیتی   تصویر جدید